พรบ./ประกันภัย

พรบ./ประกันภัย

แฟรนไชส์ SSW EXPRESS ระบบจัดทำ พรบ./ประกันภัยรถยนต์

ระบบจ้ดทำ พรบ./ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เจ้าของร้านสามารถจัดทำพรบ.และประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าได้ง่ายๆผ่านระบบ SSW EXPRESS มีบริษัทฯให้เลือกมากกว่า 30 บริษัทฯชั้นนำ เจ้าของร้านจะได้รับ ส่วนลด 8% – 20% จะทำขายก็ได้หรือทำใช้เองก็คุ้ม

ประกันภัย

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
2. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาขน)
3. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย จำกัด
5. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
8. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด
15. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เคเอสเคประกันภัย จำกัด
18. บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
19. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
20. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
22. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
24. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
                     ฯลฯ

รับทำประกันภัย
พรบ.

พรบ. พระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์

พ.ร.บ. คือคำที่เรามักจะได้ยินกันติดหูแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าพรบ.คืออะไร ซึ่งความจริงแล้วพรบคือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับใช้ให้รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ 2535 โดยกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำเป็นต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด รถทุกชนิดทุกประเภทที่เดินกำลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถโดยสาร รถพ่วง รถสิบล้อ จำเป็นต้องทำ พรบ. ส่วนรถที่ได้รับการยกเว้นการทำพรบคือรถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทน รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามพระราชวังกำหนด รถของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ และรถทหาร และรถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำพรบ พ.ร.บ. คือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจึงมีความจำเป็นดังนี้

1. เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
2. กฎหมายได้กำหนดให้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันต่อสังคม
3. เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่ขับขี่หรือเจ้าของรถหากต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4. เป็นมาตรการการลดปัญหาทางสังคมด้านหนึ่งซึ่งไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด
5. เป็นมาตรการบรรเทาผลร้ายต่อผู้เสียหายหากเกิดการรับผิดชอบ
6. เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐด้านการักษาทรัพยากรมนุษย์

การทำ พ.ร.บ. ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองต่อชีวิตทันที ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เราขับขี่รถ มักจะพบตำรวจตั้งด่านตรวจสิ่งแรกและเป็นจุดสังเกตของตำรวจคือแผ่นป้ายพรบที่ติดอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าหมดอายุหรือไม่ หากหมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 200 บาท หรือหากเป็นรถที่ใช้งานอยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท สำหรับความคุ้มครองของพรบจะให้ความคุ้มครองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อดีสำหรับการทำพรบมีอยู่หลายข้อเพราะจะส่งผลดีต่อผู้ใช้รถหรือคู่กรณีด้วยกันหากเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เช่นเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ประกันรถหมดอายุแต่พรบ.ก็สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกัน