จ่ายบิล

จ่ายบิล
จ่ายบิล

ระบบ จ่ายบิล แฟรนไชส์ไปรษณีย์ SSW EXPRESS สามารถ จ่ายบิล ได้มากกว่า 200 รายการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ประกันชีวิต ประกันภัย ค่าโทรศัพท์บ้าน ค่าโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ลิสซิ่ง ฯลฯ

ตัวอย่างบิลที่ จ่ายบิล โดย ไปรษณีย์ SSW EXPRESS

จ่ายบิล บัตรเครดิต/สินเชื่อ

ค่าสาธาณูปโภค

โทรคมนาคม

ประกัน

ลิสซิ่ง

อสังหาริมทรัพย์

บิลอื่นๆ

*** จ่ายบิล ได้มากกว่า 200 รายการ หลากหลายบริการครบ จบที่เดียว***